منتخبی از هندسه و ریاضیات
تهیه کننده : خانم نصیرپور از دبیرستان محمدیان کاشان
10.12 MB
دانلود محتوای درسی
عربی دبیرستان
از کاشان
1.35 MB
دانلود محتوای درسی
حسابان
تهیه کننده : خانم مهرشادان از کاشان
4.33 MB
دانلود محتوای درسی
اجتماعی اول دبیرستان - شکل گیری زندگی اجتماعی
تهیه کننده : خانم فاطمه ضیایی از دبیرستان تیزهوشان فرزانگان گرگان
1.14 MB
دانلود محتوای درسی
زیست شناسی - قلب و رگ های خونی
تهیه کننده : خانم خدیجه سید مختوم از گنبد کایوس
6.13 MB
دانلود محتوای درسی
خلاصه ای از حسابرسی و حسابداری
تهیه کننده : فهیمه دولابی از دبستان معرفت گرگان
1.15 MB
دانلود محتوای درسی

6 محتوا پیدا شد (صفحه 1 از 1 )

>1<


کدام تکنولوژی ساخت بردهای هوشمند را مناسب مدارس می دانید ؟