لوازم جانبی

در کلاس هوشمند، آموزگار و دانش آموز به يک نسبت در پيشبرد درس مشارکت مي نمايند. کلاس هوشمند مکاني است که همه امکانات نوشتاري، صوتي و تصويري براي آموزش بکار گرفته مي شود. وايت برد هوشمند يا اينتراکتيو، صفحه وايت برد مانندي است که مي تواند به عنوان وايت برد عادي، صفحه نمايش ويدئو پروژکتور يا کپي برد اکترونيکي بکار گرفته شود ولي عموما از آن براي کنترل لمسي نمايشگر استفاده ميگردد.
کدام تکنولوژی ساخت بردهای هوشمند را مناسب مدارس می دانید ؟