کیت هوشمند ساز

ابزاري بسياري كارآمد و ارزشمند كه هر سطح صافي را كه نور ديتا روي آن تابانده شده باشد را هوشمند و فعال ميسازد . اسم ديگر اين ابزار وات برد هوشمند قابل حمل ميباشد ، سادگي در كاركرد با اين دستگاه عملكرد عالي آن هنگام تدريس و قيمت ارزان آن ، آنرا به عنوان يك پيشنهاد جدي جهت استفاده در مدارس و دانشگاهها تبديل كرده است .
کدام تکنولوژی ساخت بردهای هوشمند را مناسب مدارس می دانید ؟